Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Program for 2017

Sommertur til Fiskå onsdag 31 mai.

Historietime med historielaget.

Vi møtes på Grendahuset på Fiskå kl 19.00

les mer om felleskjøring.

Parkering ved bedehuset. Kaffe og noko attåt

For felleskjøring møter en ved bedehuset på Jørpeland kl 18 og Comrod på Tau kl 18.15.

Velkommen - Fiskå Grendalag og Strand Historielag.

 

 

Møtene holdes i Biblioteket på Jørpeland fra kl 18.30 og er åpne for alle.

På slektskveldene kan du få hjelp til å finne dine forfedre ved å søke på data eller bruke trykte kilder

som finnes i biblioteket.

Det blir god drøs, kaffe og noe å bite i på møtene.

Kommer DU.

 

 

Årsmøte onsdag 15. februar 2017 kl 19.00

Harald Maaland vil fortelle litt om boka han skriver, blant annet fra Staalverket.

SAKLISTE: Årsmøte

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder.
  3. Valg av 2 personer som sammen med møteleder skal underskrive møteprotokollen.
  4. Godkjenning av årsmelding og regnskap.
  5. Kontingent.
  6. Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisor.
  7. Valg av representanter til Rogaland Historielags årsmøte.
  8. Innkomne forslag.
  9. Program for 2017.

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 1 feb.

Årsrapport og regnskap vil bli delt ut på årsmøtet.

VELKOMMEN          

 Hilsen Styret

Strand Historielag kontingent.

     Kontingenten innbefatter medlemskap i 2017 og bladet Sydvesten 4 ganger i året.

Ikke glem å skrive ditt navn i kid feltet.   

      kr. 120.-           konto 32053026566    -   Forfall: 19-01-2017

 

 

 

 

 

Vi møtes i Strand bibliotek, Jørpeland.

 

 

 

               
 

Joomla templates by a4joomla