Historielaget fikk i mars 2011 melding om at det lå mye arkivstoff og fløt hulter til bulter i Folkets hus.

Vi kontaktet ledelsen i Jern og metall foreningen på stålverket og ba om å få se på det. Der fikk vi grønt lys. Laget samlet en liten dugnadsgjeng, og med arbeidshansker og støvmasker pakket vi eske på eske med materiale. Alt ble kjørt til biblioteket hvor historielaget har sine arkiver og lagret der.


 

Utover høsten ble det nye dugnader. Vi fjernet binderser, tørket støv og skitt av protkollene og kastet uaktuelle ting.

Alt ble registret og det ble tilsammen ca 100 bøker, protokoller, mapper og skrivebøker.

 

 

                                    Inge Førland, Anne B. Fiskå, Marie Jøssang, Olav Larsen og Trygve Bowitz,
                                                                    dugnadsgjengen i arbeid.

Her var styre og møteprotokoller, forhandlings- og lønnskravprotokoller, diverse skriv og sirkulærer, medlemskapsbøker og om transportgruppen. Dessuten var det en del om Folkets hus - utleiebøker og ikke minst om kinodriften. En bok inneholdt list over alle filmene som ble vist år for år. (Filmen O sole mio spilte inn 1180,- kr i 1962. )

Stoffet var fra ca 1920 og opp til 1970tallet.

 

Vi hadde avtalt med fagforeningen at da arkivet var  ryddet og sortert skulle det avleveres til Statsarkivet i Stavanger.

 

                                     Jan Knutsen, Jan Alsvik og Magne Rege med ca halvparte av arkivet vi leverste.

I tillegg til dette arkivet ble det levert arkivet etter Olav Karlsens kolonialforretning på Tau. Arkivet er overtatt fra sønnen Geir Karlsen.

Nå er alt trygt bevart for ettertiden i statsarkivet september 2012.    foto ATKnutsen