Historielaget har overtatt ansvaret for et arkiv fra Staalverket. 2015

 

 I kjelleren på verket var det lagret en god del av verkets eldre arkiv. Morten Næss så at dette burde tas vare på slik at det ikke skulle bli kassert eller ødelagt.

Han tok kontakt med historielaget og spurte om vi kunne overta dette. Det ville vi selvfølgelig. Styret var på befaring og diskuterte med Statsarkivet i Stavanger. De er de rette til å ivareta dette arkivet.

 

Arkivet inneholder en mengde protokoller og papirer. Dessuten er det en mengde bilder og negativer fra stålverket og området rundt. Disse bildene er en utrolig skatt som vi er glade for å få ta vare på. Til nå er en liten del av bildene scannet, og vil litt etter litt bli presentert på denne siden.

Statsarkivet  kunne ikke ta imot dette arkivet nå, for de er på flyttefot. Det skal bygges et nytt arkiv ved universitet på Ullandhaug, men det vil ikke bli ferdig før om to - tre år. Derfor må vi ta vare på arkivet til de kan overta ansvaret for det. De har allerede et stort arkiv fra verket for før.

Verket har fått ny eier og vi har fått avtale med Hogne Fjellanger i NOMAC om at vi overtar ansvaret for arkivet og leverer det til Statsarkivet når de kan ta imot. Arkivet vil da være tilgjengelig for alle.

9-9-2015 fikk vi flyttet alt fra verket og til et passende lokale på Torghuset på Jørpeland. Vi fikk hjelp av fem sterke karer fra ACORA til å flytte esker og arkivskap til Torghuset og opp lange tunge trapper.

Her er en del av arkivet, og spenningen er stor : Hva kan det være i eskene?

Medlemmer i historielagetes styre går gjennom eskene.

Skuffe på skuffe med negativer.

Det finnes en mengde bilder også.

 Trykkplater som ble brukt da stålverksbladet ble trykket.

 Morten Næss, Marie Jøssang, Turid Langvik, Trygve Bowitz og Anne Fiskå.

 Morten viser fram det gamle pengeskapet hvor de oppbevarte penger og viktige papirer.

Lastebilen klar til å frakte arkivet.

 Fem gode hjelpere.

Her er eskene på plass.