Tirsdag 25. februar kl. 19.00 i Strand Bibliotek, Torghuset på Jørpeland

  Strand Historie- og Ættesogelag

                            ÅRSMØTE 2014

 

Tirsdag 25. februar kl. 19.00 i Strand Bibliotek i

Torghuset på Jørpeland

 

SAKLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder.
  3. Valg av 2 personer som sammen med møteleder skal underskrive møteprotokollen.
  4. Godkjenning av årsmelding og regnskap.
  5. Kontingent.
  6. Valg av styremedlemmer, valgkomitè og revisor.
  7. Valg av representanter til RHÆ`s årsmøte.
  8. Innkomne forslag.
  9. Program for 2014.

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 11. februar.

Årsrapport og regnskap vil bli delt ut på årsmøtet.

Årsmøtesakene begynner kl. 19.00 og Andor Fjelde kommer kl. 19.30

Enkel bevertning.

Andor Fjelde vil fortelle om oppbyggingen av sitt firma «Andor.»

 

VELKOMMEN        

Hilsen Styret

      

 

 

Årsmelding 2013

Strand Historie og Ættesogelag            

 

Leder                    Annalisa Thelin Knutsen

Nest leder          Anne Sigrun Bjørlo Fiskå

Kasserer              Trygve Bowitz

Sekretær            Ola Barkve

Styremedlem    Turid Tungland Langvik

Styremedlem    Inge Ståle Førland

Styremedlem    Olav Arne Larsen

Varamedlem     Sigmund Bjørheim

Varamedlem     Marie Toreson Jøssang

Laget hadde ved utgangen av 2013 81 medlemmer.

I løpet av året 2013 hadde laget 5 slektskvelder, 3 på vårparten og 2 på høsten (november ble avlyst). Dette er lagets hovedaktivitet, og relativt godt besøkt - og hvor en prøver å variere litt i tema/ informasjonssøking. Og for de ekstra inteserte ble det også lagt inn et dagsbesøk ved Statsarkivet.

Laget behandlet i 2013 flere veinavn saker for Strand kommune.

Ei grupp har et samarbeid med Kyrkjevergen i Strand angående «verning av gravminner».

I mai besøkte me Strand bygdamuseum hvor Tordis Tau Lunde viste oss rundt.

7 november var laget vert for Rogaland H&Æ sitt rådsmøte, de ble avholt på Løa ved Tau Brug.

Hjemmesida bir stadig oppdatert med ny informasjon. Det var i 2013 totalt 12.405 unike brukere innom Strandhistorie.no, totalt 17.697 besøk. 
Laget har også Facebook sidene Strand historie og Navn i Strand.

 

Representasjon:

                Årsmøte, til Rogaland H&Æ på Jærmuseumet.

                Datakurs/ Hjemmeside/ Internett, på Boken.

                Rådsmøte, hvor me også var vert på Tau Brug.

 
Styret i Strand Historie- og Ættesogelag.

 

 

Ønsker du å bli medlem, kan du benyttet dette.

Kontingenten innbefatter medlemskap i 2014 og bladet Sydvesten 4 ganger i året.

                                                                 

Husk å skrive navnet ditt.                          Strand Historie- og Ættesogelag

                                                                                     Til konto

                                                    Kr. 120,-                             32053026566