På grunn av coronapandemien og innførte smittevernsbestemmelser har styret i Strand Historielag besluttet å utsette alle publikumsarrangementer inntil videre. Vi håper å komme sterkt tilbake når pandemien gir seg.

 

På vegnet av styret

Harald Maaland, sekretær