Mor Norges Matbok ble gitt ut av Statens Kostholdsnemd i november 1939
og sendt til alle husstander i landet. 2. Verdenskrig var nettopp startet og regjeringen hadde i friskt minne krisetidene som var under 1. verdenskrig. Heftet er utlånt av Merethe Vassøy.