Utgitt av  Statens Lærerinneskole i Husstell i 1933. Boka gir råd og veiledning i stell av råvarer og matlaging. Den er skrevet i tiden før kjøleskap var vanlig i hjemmene, og rådene bærer preg av en annen tidsalder. Boka er på over 600 sider, her er bare valgt ut lnoen smakebiter. Historielaget har fått lånt boka av Endre Tysdal.