Mange smittsomme sykdommer florerte i eldre tider.

Tyfus var en fryktet sykdom. Legehjelp var ikke vanlig, distrikslegen bodde i Stavanger.

Jan Alsvik forteller om sykdom på Øye i 1834, men det kunne vært hvor som helst at smitten brøt ut.