Årskontingent for 2022- påminning

Historielaget minner om betaling av kontingenten for 2022 på kr 200,-, Betaling kan skje til bankkonto nr. 3205 40 27035. Du kan også bruka Vipps 585755.

 Referat årsmøte 24.2.2022

 

Aarsmote240222

 

Årsmøte i Strand Historielag ble avholdt torsdag 24. februar 2022.

Styret har i 2022 denne sammensetningen:

Leder: Marie Jøssang

Nestleder: Anne B. Fiskå

Sekretær: Harald Maaland

Kasserer: Lars Asbjørn Nag

Styremedlemmer: Ole Grødem, Egil Pedersen, Ole Per Tau.

Varamedlemmer: Sigmund Bjørheim, Stein Tau Strand Auestad.

Vi er kommet godt i gang med registrering på digitale kart av lokale stedsnavn innsamlet helt tilbake til 1979.

Etter årsmøtet orienterte vi om arbeidet med å sette inn de gamle, lokale stedsnavnene på det digitale kartet.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes kom innom med blomster, kake og 10.000 kroner i gave til laget fra Strand kommune for arbeidet vi gjør.

Vi takker hjertelig!

Laget setter pris på det gode samarbeidet med ordfører, kultursjef, biblioteket og kommuneadministrasjon.