" Grenseboerbevis, legitimasjonskort som under den tyske okkupasjon måtte bæres av alle norske voksne personer som bodde innen en viss avstand fra riksgrensen (grensesone Øst) eller kysten (grensesone Vest)." 

~snl.no~

 

Her har vi to grenseboerbevis fra Strand. Det ene tilhører Gundborg Brekke, hun var gift med Harald Brekke som satt på Grini. Det andre tilhører Bergljot Grødem. Hun var sydame og fikk lov til å reise over hele Rogaland.