Kommunen var treg med å bygge veier

 

 

Staten bevilget penger til et veifond som fylket kunne bruke til å bygge veier med. I 1928/29 var det bare veien mellom Kvalvåg og Erlandsdalen som fikk tilskudd i Strand. Det var ikke nok så det ble bevilget mer neste år også.

Både Hallvard Berntsen og E.T (Elias Tilset) hadde meninger om veiutbygging.

Utklipp fra Stavanger Aftenblad 1929 og 1930.

Her er veien kommet til Botne - Widerøe