I 1956 var det valg av representanter til ca 50 nemnder i Strand heradstyre.

 

 

Det var utrolig mange forskjellig nemnder og utvalg som politikerne valgte folk inn i. Administrasjonen av dette må ha vært litt av en jobb. Her er oversikten over nemndene og  hvem som var valgt til hva.

Helseråd, Soknerådet, Trafikknemnd, Fellesstyre for komm. Revisjonen, Trygdekassestyre, Prestegardstilsyn, Ankenemnd for Trygdekassen, Kommunalt idrettsutvalg, Skattenemd, Tilsynsnemnd for komm. hus, Tils.nemnd for heradskontoret, Tilsynsnemnd for komm.huset på Strand, Fiskarmanntalsnemnd, Tilsynsnemnd for Nordmarka, Vegnemnd, Arbeidstilsyn, Styre for Strand pleieheim 1956-59, Styre for Strand Folkeboksamling, Styret for Strand husdyrtrygd 1956-59, Viltnemnd, Bygningsråd for Tau, Forsyningsnemnd, Bygningsråd for Jørpeland, Komm. Byggenemnd, Husnemnd, Edruskapsnemnd, Kontrollnemnd, Kyrkjeverge, Arbeidsnemnd, Brannstyre for Jørpeland, Trygdenemnd, Takstnemnd for Statens Fiskarbank, Heimevernsnemnd, Skjønnskommisjon (suppleingsvalg), Havnenemnd, Skogreisningsnemnd, Jørpeland havnestyre, Representantskap for MRE 1956-59, Medlem til styret i MRE, Fiskenemnd, Overformyndarar, Skulestyre, Sosialnemnd, Overlikningsnemnd, Likningsnemnd, Barnevernsnemnd, Kommunal husleienemnd, Tiltaksnemnd, Takstnemnd for Norges Brannkasse, Kontrollnemnd avd. for fast eiendom, Førebuingsnemnd for kommunehus på Jørpeland og Jordstyre.

En kan lure på hvor mange av disse nemnde som fortsatt eksisterer nå i 2013.

fra Stavanger Aftenblad 2-1-1956