Her følger kopier fra skriveboka til Marselius E. Kvam. Elever og lærere på Amtskolen har alle skrevet et lite dikt i boka våren 1882, og underskrevet med navn og fødselsdag.

Det var mange elever som kom fra andre bygder. De kom fra Haugesund, Sand og Imsland i nord, Hjelmeland i øst, fra øyene Hille, Sjernarøy og Talgje til Forsand og Øfstebø i Dirdal og Nærbø i sør.

Marselius har notert: Et minne – Skrevet en Paaskedag da alle var med kyrka.