Video-opptak av Asgjerd Taksdal som heldt foredraget "Kvinna på den gamle garden".

 

 

Opptaket blei gjort på Strand Historie- og Ættesogelag sitt konstituerande årsmøte 2. februar 1995.

Filma av Øyvind Sandvik.

https://www.youtube.com/watch?v=3ISxqjtNpHI