Strand bibliotek har en meget god lokalsamling. Historielaget benytter seg av denne samling når vi har våre slektskvelder. Her er bygdebøker fra de fleste kommuner i fylket, noen få fra Hordaland og Vest Agder. I tillegg har biblioteket diverse årbøker, avskrifter av kirkebøker, folketellinger og manntall til utlån. Dessuten finnes det en mengde lokalstoff fra hele fylket i hyllene. Bilioteket låner inn bøker fra alle kanter av landet til kundene. I dag ligger mesteparten av kirkebøker og folketellinger på internett. På slektskveldene bruker vi bibliotekets publikums PCer til å søke på slekt.

 

Bibliotekets tjenester er gratis, bortsett fra utskrifter og kopiering.

Les mer om Strand bibliotek:  Strand bibliotek. Boksøk i Strand bibliotek eller Bibsys