Digitalarkivet
DIS Norge
Lokalhistorie.no
Norsk lokalhistorisk litteratur
Norsk slektshistorisk forening
Registreringssentral for historiske data
Riksarkivet og statsarkivene
Slekt.no

 

DIS Norge

Databehandling i slektsgransking

DIS Norge - Rogaland

Lokal side

Digitalarkivet

Arkivverkets tilbud av digitaliserte, søkbare kilder

Digitalarkivets debattforum

Her får en ofte svar på spørsmål!

Norsk Slektshistorisk forening

Slekthistorie og slektforsking

Stavanger Byarkiv

Byarkivets kilder for slektsgranskere

Slekt.no

God side om slektsgransking

Registreringssentral for historiske data

Dataregistrer for historiske kilder

Embla Familie og Slekt

Slektsprogram - oversatt til norsk

Family Tree Maker

Slektsprogram - oversatt til norsk

Family Origins

Slektsprogram - engelsk

The Master Genealogist (TMG)

Slektsprogram - engelsk

Legacy

Slektsprogram

Ket Henriksens nettsted

Meget bra nettsted, diverse nyttige lenker

How to interview elderly relatives

Rettleiing på engelsk vedrørande intervju av eldre slektningar

Ellis Island

Innvandrerregister USA

Tungland family histories

Side om Tungland slekten fra Håhammer, Strand

DeKalb County

Sider fra DeKalb Illinois, bl.a  fra "norske" kirkegårder.

Utvandrersenteret Stavanger

Migrasjon og slektsforskning

Slekten Hielm

Genelaogiske Optegnelser om Slægten Hielm

Gards- og ættesoge, Karmøy

Kirkebøker, folketellinger, osv fra Karmøy

Sauda

Johhny Mydlands side om slektsgranskning

Norway Heritage - Hands across the sea

Emigrasjonslister og båter fra utvandringen

Lokalhistorie og slektshistorie

Arne Kvitrud sin side om Stavanger og Luster

Genealogiske og lokalhistoriske ressurser på nett

God ressursside for slektsgranskning

Tingbokprosjektet 

Tingbøker fra Ryfylke