I snart 170 år har mølla på Tau vært et landemerke i Ryfylke. Mange kjenner historien til anlegget så noenlunde, fra de gamle kvernhusene til det store mølleanlegget, direktørvillaen, løa og Mølleparken. Men hvor mange kjenner til virksomheten ved mølla i dag? Den fikk 75 frammøtte i kinosalen i Torghuset på Jørpeland høre om mandag 20. mars, da driftsdirektør Børge Eie fortalte historien om Tau Mølle og Vestkorn siden mjølproduksjonen ble lagt ned i 1996.

Da Norgesmøllene nedla mjølproduksjonen, var daværende daglig leder, Jan Lie, dristig nok til å kjøpe anlegget – en svær bygningsmasse med drift bare i en liten del, produksjon av puffet korn. Den hadde startet i 1966 og er fortsatt i drift under navnet Tau Mølle, men utgjør med sine to ansatte bare en liten del av virksomheten ved anlegget.

Men hva skulle man gjøre med resten av bygningsmassen? Til å begynne med ble den leid ut til lager for sildemjøl. Etter hvert ble det mellomlager også for andre produkter til bruk i fiske- og dyrefôr, som erter, havre og soya, for fôrprodusenten Biomar. Men i 2008 kom finanskrisen, og Biomar sa opp kontrakten. Mølleanlegget ble forsøkt solgt, men det var dårlige tider, og ingen ville kjøpe. I stedet startet Aslak Lie (sønn av Jan Lie), Børge Eie og Harald Arnesen firmaet Vestkorn Milling i 2009, og de fikk i stand en avtale med Biomar om å kjøpe råvarer fra dem, bearbeide dem og selge det bearbeidete produktet tilbake til dem. – Vi lånte penger og kom i gang, forteller Børge Eie. De kjøpte inn maskiner og utstyr og hadde først et svare strev med å få det til å virke, men oppunder jul 2010 lyktes det.

Senere har Vestkorn Milling vært en suksesshistorie, først med produksjon av pellets til fiskefôr, senere med produksjon av proteiner, stivelse og fiber både til dyre- og menneskemat. I dag har bedriften 65 ansatte, en årlig omsetning på 300 millioner kroner, og maler opp 40.000 tonn erter og bønner i året. Vestkorn Milling har også et lager og salgskontor med 6 ansatte i Danmark. Det meste av produksjonen eksporteres, til over 100 kunder på alle kontinenter. Råvarene importeres for det meste fra Baltikum, Sverige, Frankrike og Danmark.

Etter hvert som bedriften vokste, lette gründerne etter en partner med penger i ryggen, og fant i 2021 fram til det store, nederlandske konsernet DSM, som i dag eier Vestkorn Milling. (Selve eiendommen eies av Aslak og Tone Lie gjennom selskapet Vestlie AS, som ikke har noe med driften å gjøre.) Med DSM i ryggen skal Vestkorn Milling fortsette å satse på vegetabilsk, bærekraftig mat både til dyr og mennesker – en framtidsrettet virksomhet, skulle vi tro.

 

Tau molleB 1

Tau molleB 2