I vervik gikk de manngard etter 4 år gamle Rolf Frafjord.

 

 Fra Stavanger Aftenblad 14 og 15 juli -1958. Personer og steder som er nevnt.

 

Rolf Frafjord, Asseus Vervik, lensmann Tjeran Haugen, Olav Skjervik heimevernet, lensmannsbetjent Karl Skjørvestad,

Ernst og Ruth Frafjord foreldre Marit Frafjord søster, Sigurd Vatland, Johs Johannesen heimevernet, Gitlesen,

Josef Ramsfjell, Arnt Vasshus, John Bjørheim, og mange flere var med på leteaksjonen ca 150 mann.

Vervik, Kjøllevik, Vostervannet, Mørkedalen, Vemyr, Voster, Vatland.