På årsmøtet i Strand Historielag onsdag 10. mars 2021 ble Marie Jøssang valgt til styreleder. Samtidig gikk Trygve Bowitz ut av styret etter mange års innsats for laget, og ble takket av med gode ord, blomster og krus. Det nye styret består ellers av Anne B. Fiskå, nestleder, Harald Maaland, sekretær, Lars Asbjørn Nag, kasserer, Egil Pedersen, Ole Per Tau og Ole Grødem, styremedlemmer, og varamedlemmene Sigmund Bjørheim og Stein Tau Strand Auestad.

 

159596114 1825064557650267 1245515881595008947 o