Peder Holane (1882-1981) fortalte til Ottar Ravnås om byggingen av varden på Regnaknuten.

 

Varden fotografert av Bjørn G. Lyse 2004

 

Peder og Anders Dalen  1879-1956) ble beordret rundt 1. verdenskrig å bygge varden. De bar opp stein for stein i ryggsekkene, steinene skulle ha en viss størrelse i bredde og høyde. Det tok mange dager å bygge varden. 
Sersjanten som sto for arbeidet var ikke herfra, det var Landsforsvaret som holdt til på Gimlemoen eller Madlamoen som ledet det.

Lenge lå der en bok i varden til å skrive i. På et militært kart fra 1926 er Regnaknuten tegnet inn som et militært punkt.