Aftenbladet hadde i1950 en serie artikler fra fylket. Her tar de for seg litt om Strand

 

 

Siden det er vanskelig å lese når en setter inn hele siden har den blitt delt i mindre felt.

Herfra hopper en opp til første delen for å lese ferdig stykket om veier .