Det er stort mangfold i annonsene som finnes i avisene.

Her er et lite utvalg i årene fra 1900 til 1930.

 

 

 

 

 

1908 Jørpelands Brug med Sag og Værktøi tilleie ved E. Berentsen, Stavanger.

 

 Auktion. Fredag den 22de . Md. kl. 10 form. vil ifølge Forlangende af fru Simonsen en Auktion blive afholdt paa Strand Præstegaard over forskjelligt løsøre. Strand Lensmandskontor 7de oktober 1909 . J. S. Walaker.

1910. Stor auktion afholdes paa Jørpeland førstk. Lørdag 18. ds kl. 4 efterm. over saltet, norsk faarekjød,

klipfisk, spegepølse, rullepølse m.m.

1911. Lærerpost

I Fjelde og Kvalvaag kredse i Strand skal konstitueres en lærer fra 1. oktober 1911 til 20 mai 1912. Skoletiden er 29 uger, hvoraf 19 uger småskole i de nederste klasser i Fjelde kreds og 10 uger udelt skole i Kvalvaag kreds. I Fjelde Kreds er skolehus med lærerbolig, i Kvalvaag kreds holdes skolen i leiet lokale. Lønnen er kr. 24.00 pr uge a 36 timer. Ret til forandringer af skoletid forbeholdes. Ansøgninger med bekræftede attestafskrifter, ogsaa lægeattest, sendes Strands skolestyre inden 12 august. Strand skolestyre 12 juli 1911. T.D. Wallem.

 

Det var nok ikke så lett å få lærere, for det varte ikke lenge før de måtte søke på ny.

1911. Vikariat ledig i Fjelde smaaskole og Kvalvaag udelte skole i Strand fra 1. november d.a. i 8 a 12 uger. Løn kr. 24.00 pr. uge a 36 timer. Ansøgninger /saavel af mænd som kvinder) sendes skolestyret snarest mulig. Strand skolestyre 24-10-1911

T.D. Wallem.

1912. Basar paa Fiskaa til indtægt for Indre- og hedningemissionen 15de og 16de mars. Andagt begge dage kl. 4 ved emissærene Madland og Haugsgjerd. Foreningen.

1912 Jørpeland

Hakon Storm-Ludvig Monsen. Lørdag den 31. august kl 8 møde paa Langelands bedehus. Søndag den 1. september kl 11 form. Møde paa Langelands bedehus. Kl. 3 efterm. Paa Barkved bedehus. Kl. 7 paa Langelands bedehus.

 

 

1913 Tyfus i Strand.

Efter hvad der meddeles os, er der optraat tysus hos en familie i Alsvik i Strand med den følge, at to af de angrebne – to søsken- er afgaaet ved døden. Der har været læger paa pladsen, og de fornødne foranstaltinger m. h. t. internering o.s.v. er truffet.

Auksjon.

Mandag den 10. mars b.a. kl. 11 form. Afholdes auktion paa Bjørheim over forskjelligt løsøre tilhørende boet efter folgemand Knut Johnsen Bjørheim og hustru. Strand Lensmandskontor 24 februar 1913 J. L. Walaker

Auktion.

Onsdag 12. mars d.a. kl. 11 form. Afholdes auktion paa Gjedeskjær over hus og løsøre tilhørende boet efter huseierske Anna Hansdatter Gjedeskjær.

Strand Lensmandskontor 24 februar 1913 J. L. Walaker.

1914 - Strand sogns presteembede vil, indtil stiftskapellan kan overta styrelsen, bli betjent av naboprester. Konfirmanterne anmodes om at nøde 10de august kl 10. kirkelige forretninger meldes til kirkesangeren snarest mulig. Stavanger prosti 29de juli 1914. A. Aanensen.

1915 - En ny baat til salgs. Bygget for motor. 23 fot lang og 6 ½ fot bred. Henv. Aslak Notvik, Jørpeland.

1916

1916

1917

 

1917 - Gave til Strand . til alle de andre mindegaver til Stavanger amt fra Amerika kommer Strandbuer i Amerikas gave til hjembygden til orgel i kirken. Ved Sven Kvam er hittil indsat i Strand sparebank vel 1700 kroner.

1917

 

1917

1917

1920

 1920

 1921


 1921

1924

1925

1930