Typografenes fagforening kjøpte feriehjem i 1928 for medlemmene i Botne.

 

Opplysningene er hentet fra boka:

 

1882-1982 Stavanger Typografisk forening. utgitt 1982.

 

 

 

 

 

Botnefjorden og Botnevatnet. Typheim ligger til høyre for for veien der den svinger mot Botnevatnet. Lenger til høyre ser en hvor kraftlinjen går. En ser også rester av den gamle veien som gikk opp til Typheim. Selve sandtaket var der den grønne sletten ligger til venstre i bildet. Nå er det dyrkbar mark der.