Husk årsmøte i Strand Historielag mandag 20. februar i Biblioteket på Jørpeland klokka 18.30.

Klokka 19.00 vil Jan Gunnar Helmikstøl holde foredrag om gamle byggeskikker.

SAKSLISTE

SAK 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2 Valg av møteleder og referent

Sak 3 Valg av 2 personer til å underskive protokoll

Sak 4 Årsmelding

Sak 5 Regnskap

Sak 6 kontingent

Sak 7 Innkomne saker

Sak 8 Valg

Sak 9 Valg av revisor og valgkomite.

FOREDRAG OM GAMLE BYGGESKIKKER.

Gaute Tungland sitt bilde av sauahuset i Selemork.

  Selemork