Etter årsmøtet i Strand historielag mandag 20. februar holdt Jan Gunnar Helmikstøl et fascinerende foredrag for vel 30 frammøtte om gamle byggeskikker, rikelig illustrert med bildemateriale. I tillegg hadde han med seg en samling verktøy som brukes når gamle bygninger skal tas vare på. Det dreide seg for det meste om uthus – løer, naust og liknende, som Helmikstøl har spesielt mye erfaring med.

Her var løer og naust fra Lysefjorden og Hjelmeland, fra Tysdal og Lysebotn, fra Grimsli, Levik og Rodabakken, og ikke minst fra Håheller. Helmikstøl og hans medarbeidere har ikke bare gjort et stort arbeid med å sette gamle bygninger i stand, men også med å ta bilder, dokumentere og formidle disse verdifulle kunnskapene til et større publikum. Dette kulturhistoriske arbeidet kan ikke verdsettes høyt nok.

 Helmikstol 200223 kopi